אור של ביטחון: התרומה שלך למשקף שמש והגנה מסייעת לחיילי צה"ל להאיר את הדרך לביצועים מיטביים ולשמור על העיניים

395

סכום התרומה