הגן על מי שמגן עלינו: תרומה שמעניקה הגנה ותמיכה בחיילים בשטח

395

סכום התרומה